PROJEKTY I REFERENCJE

Projekty | Konferencje | Publikacje

Projekty

  1. Analiza skuteczności projektowanego systemu oddymiania w rozbudowywanym i przebudowywanym Terminalu Pasażerskim Kraków-Balice.  2. Analiza i ocena skuteczności instalacji oddymiającej, przy wykorzystaniu symulacji komputerowych CFD dla budynku IKEA w Krakowie.  3. Analiza i ocena zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z symulacjami komputerowymi CFD, budynku Domu Zdrojowego w Sopocie.strona główna | nowoczesna inżynieria | oferta | projekty i realizacje | przepisy ppoż. | kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Izba Rzeczoznawców
Zespół ds. symulacji komputerowych
www.sitp.home.pl/symulacje/

ul. Świętokrzyska 14 lok. 134
00-050 Warszawa
tel. 022 850 37 56
fax. 022 620 21 16

City Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr konta: 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861
NIP: 526-000-10-74