NOWOCZESNA INŻYNIERIA

Rozwój technologii komputerowych oraz związanych z tym zaawansowanych metod obliczeniowych, jak na przykład numerycznej mechaniki płynów, pozwolił na zastosowanie komputerów do symulacji różnorodnych problemów inżynierskich, włączając w to m.in. pożary budynków czy też skutki awarii przemysłowych. Programy te umożliwiają, przeprowadzenie skomplikowanych obliczeń uwzględniających wpływ wielu czynników oddziałujących na bezpieczeństwo pożarowe oraz wybuchowe w obiektach. Narzędzia komputerowe dają możliwość wykonywania wszechstronnych analiz obejmujących dużą ilość procesów fizycznych i chemicznych, które są obecne w rozwijających się pożarach, z uwzględnieniem upływu czasu. Wspomniane komputerowe modele symulacyjne są źródłem precyzyjnych danych szacunkowych, dotyczących wpływu pożaru, awarii czy nawet wybuchu, na bezpieczeństwo w obiekcie. Dostarczają również informacji na temat skuteczności kroków podjętych do zapobiegania lub kontrolowania tego rodzaju zagrożeń. Poniżej wymieniono kilka najważniejszych gałęzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, do których najczęściej stosuje się lub można zastosować modelowanie komputerowe:

1. Modelowanie rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu
przy wykorzystaniu technik CFD (z ang. Computational Fluid Dynamics,
czyli numeryczna mechanika płynów).

2. Modelowanie zachowania się konstrukcji w czasie
pożaru, przy wykorzystaniu technik FEM
(z ang. Finite Element Metod,
czyli metoda elementów skończonych).

3. Modelowanie ewakuacji.

4. Modelowanie skutków awarii przemysłowych.

5. Modelowanie probabilistyczne na potrzeby
szacowania ryzyka pożarowego.

6. Modelowanie zjawiska spalania i rozwoju pożaru
na potrzeby analiz popożarowych.

strona główna | nowoczesna inżynieria | oferta | projekty i realizacje | przepisy ppoż. | kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Izba Rzeczoznawców
Zespół ds. symulacji komputerowych
www.sitp.home.pl/symulacje/

ul. Świętokrzyska 14 lok. 134
00-050 Warszawa
tel. 022 850 37 56
fax. 022 620 21 16

City Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr konta: 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861
NIP: 526-000-10-74