OFERTA

Zespół ds. symulacji komputerowych Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wykonuje:

  - Ekspertyzy dotyczące możliwości alternatywnego spełnienia przepisów.
  - Analizy zagrożenia pożarowego oraz wybuchowego obiektów.
  - Oceny warunków ewakuacji oraz wytyczne poprawy.
  - Wytyczne do projektu instalacji wentylacji oddymiającej.
  - Wytyczne do projektu instalacji wentylacji usuwającej atmosfery wybuchowe.
  - Oceny zachowania się konstrukcji w trakcie pożaru.
  - Oceny ryzyka pożarowego obiektów.
  - Analizy popożarowe.

Specjalizujemy się również w opracowaniach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego w przemyśle, przede wszystkim w zakładach przemysłowych zaliczanych do kategorii zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

strona główna | nowoczesna inżynieria | oferta | projekty i realizacje | przepisy ppoż. | kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Izba Rzeczoznawców
Zespół ds. symulacji komputerowych
www.sitp.home.pl/symulacje/

ul. Świętokrzyska 14 lok. 134
00-050 Warszawa
tel. 022 850 37 56
fax. 022 620 21 16

City Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr konta: 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861
NIP: 526-000-10-74