PROJEKTY I REFERENCJE

Projekty | Konferencje | Publikacje

Konferencje

 1. Konferencja krajowa: Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w praktyce projektowej i realizacjach.
  Temat: Symulacje komputerowe jako metoda szacowania wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji.
  Data: 06.06.2011 r.
  Miejsce: Szczecin

 2. Konferencja międzynarodowa: Ochrona przeciwpożarowa - Zakopane 2011.
  Temat: Podstawowe błędy popełniane w czasie wykonywania analiz skuteczności systemów oddymiania z wykorzystaniem symulacji CFD.
  Data: 17-20.03.2011 r.
  Miejsce: Zakopane

 3. Konferencja krajowa: Zagrożenia pożarowo-wybuchowe w przemyśle.
  Temat: Wymagania dla instalacji wentylacyjnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Praktyczne zasady oceny istniejących instalacji wentylacyjnych w kontekście ich znaczenia systemie zapobiegania wybuchom.
  Data: 25-26.05.2010 r.
  Miejsce: Poznań

 4. Konferencja krajowa: Rozwiązania zastępcze i zamienne - narzędzia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego a praktyka.
  Temat: Możliwości praktycznego stosowania programów komputerowych w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego na wybranych przykładach projektowych.
  Data: 14.10.2010 r.
  Miejsce: Warszawa

 5. Konferencja krajowa: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym.
  Temat: Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów w modelowaniu skutków awarii przemysłowych.
  Data: 24.11.2010 r.
  Miejsce: Poznań

 6. Konferencja krajowa: Metodyka obliczeń wymaganych czasów ewakuacji i zabezpieczenia techniczne dróg ewakuacyjnych w aspekcie nowej formuły przepisów techniczno budowlanych.
  Temat: Symulacje komputerowe jako narzędzie do sprawdzenia założonych warunków ewakuacji.
  Data: 28.10.2009 r.
  Miejsce: Warszawa

 7. Konferencja krajowa: Problemy ochrony przeciwpożarowej w obiektach więziennych.
  Temat: Warunki techniczne dla budynków służby więziennej, odstępstwa, scenariusz rozwoju pożaru - symulacje komputerowe.
  Data: 17.06.2009 r.
  Miejsce: Szczecin

 8. Konferencja krajowa: Zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów przemysłowych.
  Temat: Modelowanie rozwoju pożaru z wykorzystaniem CFD, na przykładzie programu FDS, jako element analizy i oceny zagrożenia pożarowego obiektów.
  Data: 28.04.2009 r.
  Miejsce: Warszawa

strona główna | nowoczesna inżynieria | oferta | projekty i realizacje | przepisy ppoż. | kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Izba Rzeczoznawców
Zespół ds. symulacji komputerowych
www.sitp.home.pl/symulacje/

ul. Świętokrzyska 14 lok. 134
00-050 Warszawa
tel. 022 850 37 56
fax. 022 620 21 16

City Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr konta: 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861
NIP: 526-000-10-74