Jesteś tu » SITP » Kontakty » jednostki PSP
jednostki PSP

Jednostki centralne, szkoły i inne

Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej

www.kgpsp.gov.pl  
www.straz.gov.pl

wiip@kgpsp.gov.pl

Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

www.cnbop.pl

cnbop@cnbop.pl

Centralne Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach

www.cmp-muzeum.pl

cmp@straz.gov.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
w Warszawie

www.sgsp.edu.pl

sgsp@sgsp.edu.pl

Centralna Szkoła PSP
w Częstochowie

www.cspsp.pl

cspspcz@cspsp.pl

Szkoła Aspirantów PSP
w Krakowie

www.sapsp.pl

szkola@sapsp.pl

Szkoła Aspirantów PSP
w Poznaniu

www.sapsppoznan.pl

sapsppoznan@straz.gov.

Przegląd Pożarniczy

www.ppoz.pl

pp@kgpsp.gov.pl

Komendy Wojewódzkie PSP

Komenda Wojewódzka PSP
w Białymstoku (podlaskie)

www.straz.bialystok.pl

kwpspbialystok@straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Gdańsku (pomorskie)

www.straz.gda.pl

kwpspgdansk@straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp. (lubuskie)

www.straz.gorzow.com.pl

kwpspgorzow@straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Katowicach (śląskie)

www.katowice.kwpsp.gov.pl

kwpspkatowice@straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Kielcach (świętokrzyskie)

www.straz.kielce.pl

kwpspkielce@straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Krakowie (małopolskie)

www.straz.krakow.pl

kw@straz.krakow.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Lublinie (lubelskie)

www.straz.lublin.pl

kwpsplublin@straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Łodzi (łódzkie)

www.straz.lodz.pl

kwpsplodz@straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)

www.kwpsp.olsztyn.pl

kwpspolsztyn@straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Opolu (opolskie)

www.psp.opole.pl

kwpspopole@straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Poznaniu (wielkopolskie)

www.psp.wlkp.pl

kw-adm@psp.wlkp.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Rzeszowie (podkarpackie)

www.podkarpacie.straz.pl

kwpsprzeszow@straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Szczecinie (zachodniopomorskie)

www.szczecin.kwpsp.gov.pl

kwpspszczecin@straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Toruniu (kujawsko-pomorskie)

www.kujawy.psp.gov.pl

kwpsptorun@straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP
w Warszawie (mazowieckie)

www.mazowsze.straz.pl

kwpspwarszawa@straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP
we Wrocławiu (dolnośląskie)

www.kwpsp.wroc.plk

kwpspwroclaw@straz.gov.pl