Jesteś tu » SITP » Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2023 roku
Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2023 roku
Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2023 roku jest tworzony na bazie informacji otrzymywanych z oddziałów SITP.

I kwartał


1-2 lutego. Konferencja techniczna towarzysząca Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury - BUDMA – zasięg krajowy.
Współorganizatorzy: Oddział Wielkopolski SITP, Politechnika Poznańska, Stowarzyszenie DAFA.

21 lutego. Szkolenie Projektantów „Systemy integracji urządzeń przeciwpożarowych” – zasięg regionalny (edycja 2-4: czerwiec, wrzesień, grudzień).
Miejsce: Siedziba C&C Partners Sp. z o.o. w Lesznie.
Organizatorzy: Oddział SITP w Lesznie, C&C Partners Sp. z o. o.
Współorganizator: Komenda Miejska PSP w Lesznie.
 
28 lutego. Seminarium szkoleniowe „Bezpieczeństwo pożarowe hali PM z częścią biurowo-socjalną. Studium przypadku”. Zasięg krajowy. Miejsce: Sala konferencyjna NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław.
Organizator: Oddział Dolnośląski SITP,

12-14 marca. Międzynarodowe Seminarium „Ochrona przeciwpożarowa – Zakopane Wiosna 2023”.
Organizatorzy: Oddział Śląski SITP, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, Koło przy KW PSP.

II kwartał

25 kwietnia. XI Warsztaty Prewencyjne Rydzyna 2023 „Technika w służbie bezpieczeństwa pożarowego - studium przypadku” – zasięg regionalny.
Miejsce: Zamek SIMP w Rydzynie.
Organizatorzy: Oddział SITP w Lesznie, Komenda Miejska PSP w Lesznie.
Współorganizatorzy: Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu.

Maj. Warsztaty szkoleniowe w Lublinie „Konstrukcje budowlane w warunkach pożarowych”.
Organizator: Izba Rzeczoznawców SITP, przy współudziale partnerów wydarzenia.

14-15 czerwca. VII Konferencja Naukowo-Techniczna SITP "Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych" w Kielcach.
Organizator: Oddział Świętokrzyski SITP

23 czerwca.  Konferencja krajowa "Cechy pożarowe elementów i materiałów budowlanych jako wyniki badań, ocen oraz symulacji" w Łozienicy k/Goleniowa
Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski SITP, Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie.

Czerwiec. Szkolenie dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - o zasięgu krajowym w Toruniu.
Organizator: Oddział Kujawsko-Pomorski SITP.

Czerwiec. Konferencja regionalna „Od projektu do odbioru obiektów, wybrane zagadnienia z budownictwa i ochrony przeciwpożarowej”.
Organizator: Oddział SITP w Płocku, Płocka Rada FSNT-NOT.

III kwartał

21-22 września.  Konferencja "ATEX w praktyce eksploatacyjnej" w Trzebawiu k/Poznania w Hotelu DELICJUSZ – zasięg krajowy.
Organizator: Oddział Wielkopolski SITP

29 września - 1 października. Warsztaty „Bezpieczeństwo pożarowe budynków - Zieleniec 2023 – zasięg krajowy.
Organizator: Koło SITP Legnica w Oddziale Śląskim SITP.

Wrzesień. Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczeństwo pożarowe miejsc ładowania pojazdów elektrycznych” (stacjonarnie i on-line).
Organizatorzy: Oddział Gdański SITP, Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku.

Wrzesień/październik. VI Seminarium szkoleniowe „Rozwiązywanie trudnych problemów ochrony przeciwpożarowej”
Organizatorzy: Koło SITP przy KG PSP, Koło SITP przy CNBOP w Oddziale Stołecznym SITP, przy udziale KG PSP

Wrzesień/październik. Konferencja „Bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach przemysłowych, na przykładzie rozbudowywanej Elektrowni Opole”
Organizator: Koło SITP Opole w Oddziale Śląskim SITP.

IV kwartał

Warsztaty „Wykorzystanie modeli komputerowych pożaru w analizach popożarowych” – zasięg krajowy
Organizator: Koło SITP przy SGSP w Oddziale Stołecznym.

4-5 października. V Ogólnopolskie Seminarium i Warsztaty Szkoleniowe z Forum Wystawców „Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej”
Organizatorzy: Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców SITP.

13 października. Cykliczna Konferencja "Wybrane aspekty bezpieczeństwa pożarowego w zakresie ewakuacji osób z obiektów zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej" - w Kołobrzegu, ul Żurawia 12B
Organizatorzy: Koło SITP w Kołobrzegu wspólnie z Komedą Wojewódzką PSP w Szczecinie, Komendą Powiatową PSP w Kołobrzegu i Oddziałem Zachodniopomorskim SITP.

17 października. II Warsztaty Prewencyjno-Operacyjne „Problematyka służby pionu Prewencji i pionu Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej” – zasięg regionalny.
Organizatorzy: Oddział SITP w Lesznie i Komenda Miejska PSP w Lesznie. Współorganizatorzy: Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu.

18 października. Konferencja techniczna towarzysząca Międzynarodowym Targom Ochrony i Środowiska – POLECO – zasięg krajowy.
Współorganizatorzy: Oddział Wielkopolski SITP i Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.

18-20 października. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych” w Zakopanem.
Organizatorzy: Oddział Małopolski SITP, Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, FSNT-NOT w Krakowie.

Październik. Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń” w Krakowie.
Organizatorzy: Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie i Oddział Małopolski SITP.

Październik. Seminarium krajowe „Zabezpieczanie przepustów instalacyjnych w elementach budowlanych”.
Organizatorzy: Koło SITP przy KM PSP w Radomiu w Oddziale Stołecznym SITP

9-10 listopada. V edycja ogólnopolskiej konferencji "Powaźna awaria na Kujawach" Hotel Austeria Conference & SPA w Ciechocinku.
Organizatorzy: Oddział Kujawsko-Pomorski SITP,.

Listopad. Konferencja „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych” – zasięg regionalny.
Organizatorzy: Rada FSNT-NOT w Białymstoku wspólnie z Oddziałem SITP w Białymstoku oraz Komendą Wojewódzką PSP w Białymstoku.

Grudzień. Warsztaty techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów.
Miejsce: Obiekt sportowy MOTOARENA w Toruniu – zasięg regionalny.
Organizator: Oddział Kujawsko-Pomorski SITP.

UWAGA: Plan zamierzeń naukowo-technicznych będzie sukcesywnie uzupełniany  i aktualizowany według informacji otrzymywanych z Oddziałów. Prosimy organizatorów o uzupełnianie tematów wiodących konferencji w miarę ich uszczegóławiania, a także ich terminów.  Prosimy także o zamieszczanie na naszej stronie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym szczegółowych komunikatów  o większych konferencjach, seminariach, warsztatach itp. zamierzeniach naukowo-technicznych.

Odsyłacze do stron internetowych Oddziałów znajdują się na stronie głównej (u góry) naszego serwisu.