Jesteś tu » SITP » Kontakty » członkowie wspierający Zarządu Głównego SITP
członkowie wspierający Zarządu Głównego SITP
VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.
Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa

tel.:  +48 (22) 546 93 00
fax:  +48 (22) 649 19 55
e-mail: warszawa@vds.de

www.vds.de/pl
www.vds.de/szkolenia
www.vds.de/wytyczne

VdS Schadenverhütung, międzynarodowy partner w dziedzinie bezpieczeństwa należy do wiodących jednostek rzeczoznawczych i certyfikujących na świecie. VdS zatrudnia około 500 ekspertów i oferuje bogate spektrum usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, systemów zabezpieczeń, cyberbezpieczeństwa oraz systemów informacyjnych na temat naturalnych zagrożeń. Optymalne bezpieczeństwo opiera się na kompleksowym podejściu VdS do ochrony przeciwpożarowej, które zostało zbudowane na zaufaniu i bogatym ponad 112-letnim doświadczeniu. VdS skutecznie łączy w nim wszystkie aspekty związane z ochroną przeciwpożarową.

Zakres operacyjny VdS w Polsce obejmuje w szczególności: konsultacje, kontrole instalacji przeciwpożarowych, weryfikacje projektów, egzaminy dla głównych odpowiedzialnych specjalistów, certyfikacje firm i usług:  www.vds.de/pl oraz działalność edukacyjną. Centrum Edukacji VdS organizuje warsztaty specjalistyczne, szkolenia otwarte i dedykowane, które są prowadzone przez rzeczoznawców VdS:  www.vds.de/szkolenia
VdS wyznacza międzynarodowe standardy z zakresu techniki bezpieczeństwa w oparciu o opracowane przez ekspertów VdS wytyczne:  www.vds.de/wytyczne
Oddział Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. jest pierwszą w Polsce Akredytowaną Jednostką Inspekcyjną typu A wg normy PN-EN ISO/IEC 17020 w zakresie kontroli instalacji przeciwpożarowych wg norm/wytycznych: PN-EN, VdS, NFPA, FM Global, ISO, CEA i innych.
(Zakres Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej Typu A
Nr AK 036 wydanie 1 z dnia 17 grudnia 2020 r.)

Szczegółowe informacje o zakresie Certyfikatu Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-inspekcyjne/AK%20036,podmiot.html

VdS–Sprawdzone.Potwierdzone.Bezpieczne.
-------------------------------------------------------------------------------

POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155
tel. 52 36 39 267
fax  52 36 39 264
www.polon-alfa.pl
-------------------------------------------------------------------------------

BELIMO Siłowniki S.A.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 98
tel. 0048 22 886-53-05 w 103
mobile 600 049 319
e-mail: info@belimo.pl
www.belimo.pl

BELIMO Siłowniki S.A. – firma córka producenta BELIMO Automation A.G., dostarcza siłowniki do klap odcinających p-poż i wentylacji pożarowej, Wszystkie siłowniki BELIMO do ww. klap posiadają Świadectwa Dopuszczenia CNBOP. BELIMO to również światowy lider w dziedzinie produkcji i sprzedaży urządzeń do energooszczędnych  instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji,oferuje m.in.: siłowniki do przepustnic powietrza, boxów VAV, zawory regulacyjne, czujniki oraz liczniki energii termicznej.
Firma powstała w 1975 roku w Szwajcarii, obecnie zatrudnia około 2000 osób w 80 krajach.
-------------------------------------------------------------------------------


Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS
ul. Sławeńska 12
77-230 Korzybie
woj. pomorskie
tel. (59) 857 73 03
fax (59) 858 63 04
E-mail: gras@gras.pl
www.gras.pl
-------------------------------------------------------------------------------

Noma 2 Spółka z o.o.
40-041 Katowice,  ul. Plebiscytowa 36
www.systemy.noma2.pl
-------------------------------------------------------------------------------

ROCKWOOL POLSKA Sp. z o. o.
66-131 Cigacice k/Zielonej Góry,  ul. Kwiatowa 14
www.rockwool.pl

ROCKWOOL Polska, należąca do Grupy ROCKWOOL, jest światowym liderem w produkcji wełny skalnej, powszechnie wykorzystywanej w budownictwie, energetyce i ciepłownictwie. W Polsce firma działa od 1993 roku i posiada dwie fabryki: w Cigacicach koło Zielonej Góry i w Małkini. ROCKWOOL produkuje  wyroby z wełny skalnej służące jako izolacja termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, obiektach przemysłowych i handlowych oraz instalacjach technicznych. Produkty doceniane są za najwyższą jakość i właściwości materiału – niepalność, trwałość, wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną. Ponadto ROCKWOOL Polska aktywnie angażuje się w kampanie społeczne i edukacyjne dotyczące efektywności energetycznej, walki ze smogiem i bezpieczeństwa pożarowego.
-------------------------------------------------------------------------------

ROBERT BOSCH Sp. z o.o.  Security Systems
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105
www.boschsecurity.com.pl
-------------------------------------------------------------------------------

Schrack Seconet Polska Spółka z o. o.
02-672 Warszawa,  ul. Domaniewska 44a
tel: (22) 33 00 620 - 623
fax: (22) 33 00 624
email: warszawa@schrack-seconet.pl
www.schrack-seconet.pl
-------------------------------------------------------------------------------

Protekta Sp. z o.o.
00-372 Warszawa,  ul. Foksal 18
 Biuro Handlowe: 02-797 Warszawa, ul. Imbirowa 8A
www.protekta.pl
-------------------------------------------------------------------------------

Venture Industries Sp. z o.o.
05-092 Łomianki - Kiełpin,  ul. Mokra 27
www.venture.pl
tel.  (22) 7519550,  7512031
fax. (22) 7512259,  7511202
e-mail: venture@venture.pl

Jesteśmy świadomi, że rozwój naszej firmy zależy od satysfakcji zarówno wszystkich klientów korzystających bezpośrednio z naszych usług, a więc firm instalacyjnych, budowlanych, specjalistycznych sklepów, jak i inwestorów będących odbiorcami ostatecznymi. Jesteśmy przekonani, że rozszerzanie oferty handlowej, skracanie terminów dostaw, podwyższanie kwalifikacji pracowników oraz ciągłe doskonalenie poziomu obsługi klienta i jakości dostarczanych urządzeń zapewni osiągnięcie zamierzonego celu. Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby nasi klienci byli w pełni usatysfakcjonowani i przekonani co do wartości użytkowej i jakości oferowanych przez nas wyrobów. Od początku istnienia firma Venture Industries Sp. z o.o. oferuje swoje usługi na rynku branży wentylacyjnej. Specjalizacja ta ma swoje źródła w działalności siostrzanej firmy - Ventur Tekniska AB, istniejącej w Szwecji od ponad trzydziestu lat.

Zajmujemy się produkcją, importem, exportem i sprzedażą na terenie kraju:
* wentylatorów
* central wentylacyjnych
* odciągów stanowiskowych
* akcesoriów wentylacyjnych
* elastycznych przewodów do wentylacji i odciągów miejscowych
-------------------------------------------------------------------------------

COLT International Spółka z o.o.
01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A
telefon: +48 22 350 50 16
telefon kom. +48 600 217 115
e-mail:  info@pl.coltgroup.com
www.coltinfo.pl
-------------------------------------------------------------------------------
TP TELTECH Sp. z o.o.
90-418 Łódź, Al. T. Kościuszki 5/7
tel. +48 42  639-83-60
fax +48 42  639 89-85
Kontakt:
Grzegorz Lesko  tel. 502-782-529

TP TELTECH Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska S.A. Od października 2001 roku działa jako oddzielny podmiot gospodarczy. Strategiczną usługą TP TELTECH, jest monitorowanie oraz konserwacja systemów sygnalizacji pożaru. Nasza sieć radiowa pokrywa większość obszaru kraju dzięki temu jesteśmy w stanie udostępnić usługę monitoringu pożarowego praktycznie w każdym miejscu.
Obecnie współpracujemy w tej dziedzinie z przeszło 150 komendami PSP.
Firma inwestuje w rozwój monitoringu pożarowego w Polsce, zlecając opracowanie dedykowanej platformy do monitoringu zgodnej z PN-EN 54 21 oraz budując kolejne centra odbiorcze monitorowania alarmów w komendach PSP.
-------------------------------------------------------------------------------

Promat TOP Sp. z o.o.
03-879 Warszawa, ul. Przecławska 8
www.promattop.pl
tel.  (22) 212-22-80
fax. (22) 212-22-90
e-mail: top@promattop.pl

Promat jest przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technice ochrony przeciwpożarowej w budownictwie lądowym. Od ponad 40 lat funkcjonuje w wielu krajach Europy jak również poza kontynentem. Dla potrzeb techniki budowlanej Promat opracował zestaw systemów zabezpieczających, dostosowanych w poszczególnych krajach do wymogów prawa budowlanego i odpowiednich norm. Celem Promatu jest pełne, techniczne zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, przez kompleksową koncepcję ochrony przeciwpożarowej i system rozwiązań z jednej ręki. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom materiałowym i rozwojowi asortymentu, intensywnej dystrybucji połączonej z aktywną techniczną informacją, Promat jest wiodącym w Europie specjalistycznym przedsiębiorstwem, zajmującym się najwyższej jakości techniczno-budowlaną ochroną przeciwpożarową.

Głównymi produktami produkowanymi przez naszą firmę są silikatowo-cementowe płyty ogniochronne PROMA-TECT R -H, -L, LS i -L500 oraz krzemianowo-wapniowe płyty PROMATECT R -200 i PROMAXON R Typ A. Są to niepalne płyty bezazbestowe, produkowane w grubościach 6- 60 mm , w formatach 1200 (1250) mm x 2500 (3000) mm. Płyty PROMATECT R i PROMAXON R można obrabiać zwykłymi maszynami i narzędziami stolarskimi a mocować ogólnie dostępnymi w handlu środkami łączącymi jak zszywki stalowe lub wkręty. Wysoka zdolność pochłaniania ciepła, wyjątkowa odporność na wysokie temperatury już przy niewielkich grubościach, mały ciężar oraz niewrażliwość na wilgoć to dalsze zalety płyt PROMATECT R oraz PROMAXON R.

Oprócz płyt ogniochronnych, stosowanych do wykonywania przewodów oddymiających i wentylacyjnych, kanałów kablowych, ogniochronnych okładzin konstrukcji stalowej, ścian oraz sufitów podwieszonych, dysponujemy szeroką paletą produktów uzupełniających. Należą do nich m.in.: szkło ogniochronne spełniające kryterium izolacyjności ogniowej PROMAGLAS R , system ogniochronnych przepustów instalacyjnych PROMASTOP R , materiały uszczelniające PROMASEAL R, zaprawy ogniochronne, masy szpachlowe, kity ogniochronne, materiały do izolacji wysokotemperaturowych (HTI).

Produkcja naszych materiałów poddana jest stałej kontroli. Proces produkcji płyt PROMATECT R przebiega wg systemu kontroli jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:1996. Produkty naszej firmy są uznane przez
Państwowy Zakład Higieny. O ich przydatności w biernej ochronie przeciwpożarowej świadczą Aprobaty Techniczne oraz Certyfikaty Zgodności wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Promat zapewnia nie tylko wysokiej jakości materiały, ale również kompletne systemy budowlanej ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do wszystkich układów konstrukcyjnych i instalacyjnych.
Promat - to gwarantowana, wysoka jakość technicznej ochrony przeciwpożarowej.
-------------------------------------------------------------------------------

"MERCOR" S.A.
80-408 Gdańsk
ul Grzegorza z Sanoka 2
www.mercor.com.pl
tel.  (58) 341 42 45 w. 140
fax. (58) 341-39-85

Mercor – od blisko 30 lat dostarczamy bezpieczeństwo!

Firma Mercor z siedzibą w Gdańsku istnieje od 1988 roku. Jest jednym z największych w Polsce podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tworzy grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do wiodących podmiotów w branży. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na ofertę firmy składają się:
- systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych: klapy dymowe, dymowo-wentylacyjne i wentylacyjne, klapy żaluzjowe, pasma świetlne, kurtyny dymowe, wyłazy dachowe, świetliki, okienne systemy oddymiania, systemy sterowania;
- systemy wentylacji pożarowej: klapy przeciwpożarowe, automatyka pożarowa, zestawy do systemów nadciśnienia klatek schodowych, systemy wentylacji strumieniowej garaży, wentylatory oddymiające, wentylatory nawiewno-wywiewne;
- zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych: – systemy natryskowe, systemy płytowe, systemy powłok pęczniejących, systemy zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych;
- serwis: opieka serwisowa, naprawy pogwarancyjne, serwis doraźny.

Dysponując wykwalifikowaną kadrą, oferujemy klientom wyroby „na miarę”, zapewniając przy tym wszechstronną obsługę – od doradztwa przy projektowaniu, poprzez wycenę, produkcję, dostawę, montaż oraz serwis. Wszystkie nasze produkty posiadają wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty.

Strategia firmy zakłada między innymi ekspansję na rynku europejskim. W tym celu Mercor stale wzbogaca wachlarz produktów, oferując swoim klientom coraz nowocześniejsze rozwiązania.

Forma prawna/ Legal status/ Rechtsform:
Spółka akcyjna/ Joint stock company/ Aktiengesellschaft
Zatrudnienie/ Employees/ Beschäftigung:
Mercor SA – 340
Grupa Mercor (capital group) – 630

ISO 9001
OHSAS 18001


Więcej o firmie na www.mercor.com.pl
-------------------------------------------------------------------------------

AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.
ul. Dobra 13, Łomna Las  –  05-152 Czosnów
tel. 22 380 30 00  
fax 22 380 30 01
www.aereco.com.pl
szaniawska@aereco.com.pl
(+48) 506 029 350


AERECO WENTYLACJA www.aereco.com.pl

Firma AERECO WENTYLACJA od 1999 roku prowadzi w Polsce profesjonalną obsługę klientów w ośmiu biurach regionalnych (Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Wrocław, Warszawa) udzielając tym samym porad technicznych na każdym etapie inwestorskim: projektowania, montażu, instalacji, rozruchu i eksploatacji. Firma AERECO powstała we Francji w 1983 roku w celu wdrożenia do produkcji opatentowanego przez założycieli firmy systemu wentylacji higrosterowanej.

Od 2012 roku oferujemy również bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz układy wentylacji pożarowej. W skład tej gamy produktów wchodzą m.in. klapy przeciwpożarowe, klapy wentylacji pożarowej oraz systemy wentylacji pożarowej EXIT i AXIS, gdzie AXIS.ZZ to system różnicowania ciśnień chroniący drogi ewakuacyjne przed zadymieniem, zaś EXIT.GP to układ wentylacji indukcyjnej garaży wielostanowiskowych.

Posiadamy także własny dział Analiz CFD. Dzięki temu wykorzystujemy zawansowane metody analizy komputerowej stosowane do przewidywania przepływu płynów, wymiany ciepła i masy oraz procesów chemicznych (spalania). Symulacje te wykorzystywane są do  weryfikacji poprawności przyjętych założeń projektowych. Rozbudowane techniki analiz CFD pozwalają na zbudowanie trójwymiarowego modelu obiektu i na przewidzenie wielu możliwych scenariuszy pożarowych. Analizowane zagadnienia to skuteczność usuwania zanieczyszczeń z garażu, sprawdzenie bezpieczeństwa ewakuacji, ochrona konstrukcji budynku oraz analiza bezpieczeństwa ekip ratowniczo gaśniczych.

Poza symulacjami CFD wykonujemy również rozbudowane analizy ewakuacji, które pozwalają na precyzyjne określenie czasu ewakuacji z obiektów o bardziej skomplikowanej budowie np. galeria handlowa. Wszystkie wykonywane analizy pozwalają na optymalne dobranie rozwiązania wentylacji bytowej i pożarowej dla danego projektu.

Wspieramy inwestora w czasie odbiorów poprzez obecność specjalistów i próby dymowe realizowane w fazie wykonawczej i odbiorowej. Próby są realizowane z wykorzystaniem gorącego dymu zgodnie z normą AS 4391-1999 i wytycznymi ITB.
Współpraca z nami zapewnia poprawność i skuteczność zaprojektowanych systemów wentylacji pożarowej.

AERECO w swojej ofercie posiada następujące klapy przeciwpożarowe:
* CU4 - to klapa o niespotykanej dotąd odporności ogniowej 240minut; EI 240 ( ve i<-> o) S (500Pa).
* ABS – klapa odcinająca, idealna do umieszczenia w ścianie o grubości już od 60mm. Specjalna konstrukcja sprawia, że klapa nie wystaje ze ściany. Klapy ABS znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym.
* KAMUFLAGE – drzwiowe, klapy dymowe stosowane  w systemach wentylacji pożarowej. Służą do usuwania dymu lub doprowadzania świeżego powietrza. Umożliwiają estetyczną zabudowę płytą GK. Idealne do stosowania w korytarzach hotelowych. Klasa odporności ogniowej: EI 120 (ved- i <-> o) S 1500 AA multi.
* AVANTAGE – drzwiowe, klapy dymowe stosowane  w systemach wentylacji pożarowej. Służą do usuwania dymu lub doprowadzania świeżego powietrza. Siłownik zamykający umożliwia zdalne testowanie klapy. Klapy są stosowane głównie w wentylacji pożarowej garaży. Klasa odporności ogniowej: EI 120 (ved- i <-> o) S 1500 AA multi.

Oferowane przez AERECO WENTYLACJA urządzenia i systemy zabezpieczają potrzeby skutecznej i efektywnej energetycznie wentylacji zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami w poszczególnych regionach.
Bezpośredni kontakt dla osób zainteresowanych systemami wentylacji ppoż. (EXIT.GP oraz AXIS.ZZ)
Włodzimierz Łącki
Produkt manager zabezpieczenia przeciwpożarowe
e-mail: lacki@aereco.com.pl
tel: 506 030 094
Biuro Centralne i Magazyn w Polsce
AERECO WENTYLACJA Sp. z o.o.
ul. Dobra 13, Łomna Las
05-152 Czosnów
tel. 22 380 30 00
fax 22 380 30 01
e-mail: biuro@aereco.com.pl
-------------------------------------------------------------------------------

SMAY Sp. z o.o.
Podłęże 678; 32-003 Podłęże
e-mail: info@smay.pl
www.smay.pl
-------------------------------------------------------------------------------

TFKable GROUP
Zakład Kraków-Wielicka
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków
email: info@tfkable.com
www.tfkable.com
tel.  (+48) 12 652 50 00
fax. (+48) 12 652 51 56

O Grupie TFKable

Grupa TFKable od ponad 25 lat jest obecna na krajowym i międzynarodowym rynku przemysłu kablowego. Stabilna strategia rozwoju oparta na pełnej dywersyfikacji rynków zbytu pozwoliła na ugruntowanie spółki w światowej czołówce firm branży kablowej o znaczącym potencjale rozwojowym.

Świadczone usługi i produkty przez Grupę TFKable znajdują liczne zastosowania w najważniejszych sektorach przemysłu – obejmują ponad 25 tysięcy sprawdzonych, standardowych konstrukcji zawierających również asortyment specjalistyczny realizowany na indywidualne zapotrzebowanie partnerów biznesowych. Ponadto znaczący potencjał rozwojowy stanowią zakłady produkcyjne (w Polsce, w Serbii i na Ukrainie), zakład recyklingu Bukowno-Polska oraz spółki handlowe, odpowiadające za georegionalną dystrybucję wyrobów, jak również nowoczesne Laboratorium Prób Ogniowych w zakładzie Kraków-Wielicka, wykonujące kilkaset pretestów palności w skali roku oraz Laboratorium Wysokich i Ekstra Wysokich Napięć w Bydgoszczy.

W efekcie realizacji stabilnej strategii rozwoju w sierpniu 2017 r. Grupa TFKable nabyła brytyjską spółkę JDR Cable Systems – czołowego producenta podmorskich kabli magistralowych i zasilających.
Spółka JDR specjalizuje się w dostarczaniu wysokowydajnych, zaawansowanych technologicznie systemów podmorskich, które znajdują zastosowanie w sektorach wydobywczych ropy naftowej i gazu oraz energii odnawialnej.
www.tfkable.com
-------------------------------------------------------------------------------

NEXPOL S.C.
ul. Myśliborska 21
03-185 Warszawa
 www.nexpol.pl
tel. 22 350 63 66
e-mail: biuro@nexpol.pl

Firma NEXPOL S.C. zajmuje się kompleksową realizacją zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oferujemy szereg usług oraz mamy na naszym koncie dużą ilość realizacji. Misją firmy jest zapewnienie zadowolenia naszym klientom zarówno polskim jak i zagranicznym, poprzez dostarczanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa na bardzo wysokim poziomie.
W naszych szeregach mamy grono inżynierów z różnych dziedzin wiedzy technicznej oraz liczących się na rynku rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
W skład naszej oferty wchodzi:
Projektowanie i wykonawstwo oraz serwis instalacji:
- Systemów sygnalizacji pożaru,
- Dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
- Oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego,
- Systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
- Stałych instalacji gaśniczych, tryskaczowych i zraszaczowych,
- Przeciwpożarowych instalacji wodociągowych
- Instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Oddzielenia przeciwpożarowe:
- Drzwi przeciwpożarowe,
- Klapy przeciwpożarowe,
- Kurtyny przeciwpożarowe stałe i automatyczne,
- Przepusty instalacyjne,
- Ściany oddzielenia przeciwpożarowego,
- Zabezpieczenia konstrukcji.
Opracowania techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
- Projekty branżowe,
- Ekspertyzy techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- Instrukcje, procedury i regulaminy ppoż.
-------------------------------------------------------------------------------

Ela-compil sp. z o.o.
ul. Szczepanowskiego 8
60-541 Poznań
tel. +48 61 869 38 50
biuro: office@ela.pl
www.ela.pl
współpraca: e.oldenburg@ela.pl
   
Ela-compil to ponad 25. letnia historia inżynierów, którzy jako pierwsi w Polsce integrowali systemy bezpieczeństwa. Firma jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek dedykowane sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi. Dwa flagowe produkty Ela-compil to świetnie znany na rynku od lat GEMOS i FPM+ które są regularnie rozwijane. Spółka od kilku lat wchodzi w skład międzynarodowego koncernu GRETSCH-UNITAS, dla którego świadczy usługi w zakresie rozwoju oprogramowania. Więcej informacji: www.ela.pl
-------------------------------------------------------------------------------
Saint-Gobain Construction Products
Polska Sp. z o.o.

ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
Tel +48 32 339 63 00
Biuro RIGIPS
Ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 457 14 57
www.rigips.pl
email: rigips.polska@saint-gobain.com
Dział Techniczny 801 328 788
DoradcyTechniczni@saint-gobain.com
 Zakład produkcyjny
Fabryka Rigips - Stawiany

Szarbków 73, 28-400 Pińczów
Tel +48 41 35 69 208
Fax +48 41 35 69 299

KIM JESTEŚMY?
Saint-Gobain tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały i rozwiązania mające ważny wpływ na jakość życia każdego z nas oraz na naszą wspólną przyszłość. Można je znaleźć wszędzie tam gdzie mieszkamy i żyjemy na co dzień np. w budynkach, w środkach transportu, a także w inwestycjach infrastrukturalnych oraz w wielu zastosowaniach przemysłowych. Zapewniają one komfort, wytrzymałość i bezpieczeństwo i stanowią odpowiedź na wyzwania naszych czasów, takie jak ekologiczne budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
-------------------------------------------------------------------------------
FläktGroup Poland Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel: +48 22 392 43 51
www.flaktgroup.pl
email: iwona.wielgat@flaktgroup.com

Firma Fläkt Bovent jest częścią miedzynarodowego koncernu FläktGroup, który od ponad stu lat znajduje się w czołówce firm dostarczających najbardziej zaawansowane systemy wentylacji komfortu i bezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie urządzenia powstają we własnych fabrykach wyposażonych w zaawansowane technologicznie laboratoria. W zakresie wentylacji pożarowej firma Fläkt Bovent oferuje:
- systemy strumieniowej wentylacji pożarowej garaży
- systemy różnicowania ciśnień SMPA
- unikalne systemy różnicowania ciśnień z funkcją oddymiania SMIA
- odcinające klapy przeciwpożarowe
- centrale wentylacyjne z funkcją współpracy z systemem sygnalizacji pożaru
- wentylatory oddymiające (osiowe, kanałowe, strumieniowe, dachowe)
Powyższą ofertę uzupełnia kompleksowa oferta wentylacji komfortu, filtracji i klimatyzacji precyzyjnej, dzięki której koncern FläktGroup jako jeden z niewielu na świecie jest w stanie wyposażyć w pełni cały obiekt w instalacje wentylacyjne z własnych fabryk.
Okrągłe klapy przeciwpożarowe oraz systemy różnicowania ciśnień SMPA i SMIA są produkowane w Polsce, w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Ołtarzewie pod Warszawą.
Doświadczony zespół ekspertów oferuje doradztwo w zakresie:
 • kompleksowego wsparcia projektowania wentylacji bytowej i pożarowej garaży uwzględniającego konsultacje architektoniczne i modelowanie CFD
 • kompleksowe doradztwo w produktowe wraz z zaawansowanym doborem urządzeń
 • szkolenia techniczne w zakresie wentylacji strumieniowej garaży bazujące na doświadczeniu ponad 4000 zrealizowanych projektów, w tym ponad 250 w Polsce
 • szkolenia techniczne w zakresie systemów różnicowania ciśnień w laboratorium SMPA uwzględniające pokazy pracy urządzeń w wybranych scenariuszach
 • rozwiązywania nietypowych problemów w zakresie wentylacji pożarowej i bytowej
 • szkoleń obiektowych z obsługi systemów
 • wykonania systemów wentylacji strumieniowej i różnicowania ciśnień "pod klucz"
 • serwisu i wsparcia pogwarancyjnego
Grupa FläktGroup funkcjonuje w 65 krajach na czterech kontynentach realizując główne założenia polityki produktowej e3 gwarantującej urządzenia energooszczędne, wyprodukowane ze szczególną dbałością o ich wpływ na środowisko i i bazujące na wiedzy eksperckiej wynikającej z własnego ponad stuletniego doświadczenia oraz współpracy z wiodącymi światowymi ośrodkami naukowymi i certyfikacyjnymi. Jakość wyrobów poparta jest wieloma certyfikatami i międzynarodowymi nagrodami, a unikalne rozwiązania chronią odpowiednie patenty. W Grupie znajdują się jedne z najbardziej na świecie zawansowanych technologicznie laboratoriów co w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym i doświadczeniem pracowników sprawia, że od lat FläktGroup jest w światowej czołówce głównych innowatorów wyznaczających kierunki rozwoju systemów wentylacyjnych cenionym przez miliony klientów na całym świecie.
-------------------------------------------------------------------------------
Ambient-System Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 37  80-299 Gdańsk
Tel  +48 58 345 51 95
Fax +48 58 343 18 77

AMBIENT SYSTEM to producent i dostawca rozwiązań dla dynamicznie rozwijającej się branży bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży nowoczesnych rozwiązań z obszaru komunikacji krytycznej takich jak Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze czy systemy Public Address. Ambient System jest dynamicznie rozwijającą się firmą, jej siłą jest zespół doskonałych fachowców - specjalistów, którzy z powodu swojej pasji, ambicji i zaangażowania budują silną i konkurencyjną organizację.
-------------------------------------------------------------------------------
Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola
tel.:  +48 (22) 702 61 62
fax:  +48 (22) 702 61 00
kom. +48 606 789 789
www.wilo.pl
bartosz.tywonek@wilo.pl

Wilo Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Wilo SE z siedzibą w Dortmundzie, jednego z największych na świecie producentów pomp i systemów pompowych do instalacji grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i do zastosowań komunalnych, który działa na rynku od 147 lat. Firma, której historia rozpoczęła się w 1872 roku, sięga 5-ciu pokoleń rodziny Opländer, posiada 60 oddziałów w Europie, Azji, Ameryce i Afryce oraz 17 zakładów produkcyjnych w Europie, Azji i Ameryce. Europejskie centra produkcyjne zlokalizowane są w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Firma zatrudnia ponad 7700 pracowników na całym świecie.
Firma Wilo Polska Sp. z o.o., będąca synonimem niemieckiej jakości, innowacji i tradycji inżynierskiej potwierdziła swoją pozycję w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce zajmując wielokrotnie wysokie miejsca w różnych rankingach biznesowych. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1994 roku. W czerwcu 2013 r. w Lesznowoli otwarty zostały nowoczesny obiekt biurowo-magazynowy wyposażony w rozbudowany warsztat oraz dwie stacje pozwalające na badanie parametrów pracy pomp. Firma została doceniona m.in. w rankingu Diamenty Forbesa 2011 oraz 2012, plasując się na najwyższej pozycji wśród firm ze swojej branży.
-------------------------------------------------------------------------------
Fronius Polska Sp. z o.o.
ul.Gustawa Eiffel`a 8
44-109 Gloiwice, Polska
tel.:  +48 32 621 07 00
fax:  +48 32 621 07 01
kom. +48 606 789 789

Firma Fronius jest znana na całym świecie jako lider jakości w dziedzinie fotowoltaiki, produkując swoje urządzenia w Austrii i wspierając lokalnych Partnerów z oddziałów w 22 krajach.
Jako pionier technologii solarnej i producent pierwszych falowników, oferuje szeroką paletę wysokiej klasy produktów umożliwiających wytwarzanie, magazynowanie, rozdzielanie i zużywanie energii ze źródeł odnawialnych.
Rygorystyczne metody testowania w wewnętrznym centrum badawczo-rozwojowym zapewniają, że falowniki Fronius spełniają najwyższe wymagania jakościowe.
      Firma może pochwalić się własną siedzibą w Polsce i niewątpliwie wyróżnia się profesjonalnym wsparciem technicznym w j. polskim  poprzez organizację licznych szkoleń praktycznych, kontakt telefoniczny i e-mailowy oraz Forum Instalatorów Falowników Fronius (www.forum-fronius.pl).
      Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.fronius.pl/solar
-------------------------------------------------------------------------------
ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2,
37-310 Nowa Sarzyna
tel. +48 17 241 11 25
tel. +48 79 554 11 89
poczta@orw-els.com
www.orw-els.com

ORW-ELS Sp. z o.o. jest polską firmą powstałą w 1995 roku w celu wdrożenia na rynek nowatorskich rozwiązań, opartych na pracach naukowo-badawczych prowadzonych w latach 1980/1990 w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej oraz w paryskiej wyższej uczelni ESPCI (Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de la ville de PARIS), znanej z wielu odkryć w dziedzinie fizyki i chemii, w tym Radu i Polonu przez Marię Skłodowską Curie.
* Dziedzina działalności
Ochrona osób i mienia ukierunkowana na ochronę przeciwpożarową oraz ochronę odgromową.
* Zakres działalności
Produkcja:
- ochrona przeciwpożarowa - system sygnalizacji pożarów „MEDIANA”,
- ochrona odgromowa – zwody z elektromagnetycznym wspomaganiem wczesnej emisji lidera, rejestratory wyładowań atmosferycznych.
Projektowanie/ Instalatorstwo/ Konserwacje:
- systemy detekcji pożarów,
- systemy ochrony odgromowej.
-------------------------------------------------------------------------------

MAŁKOWSKI - MARTECH S. A.
Konarskie, ul. Kórnicka 4,
62-035 Kórnik
tel. + 48 61 222 75 00,
fax + 48 61 222 75 01
www.malkowski.pl

MAŁKOWSKI MARTECH S.A. – WIZJA, TECHNOLOGIA, PRODUKT

Jesteśmy polską firmą rodzinną z 20.letnim doświadczeniem w zakresie dostarczania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nasza oferta powstaje z pasji do kreowania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo. Doradzamy, projektujemy, produkujemy, montujemy i serwisujemy kompleksowe rozwiązania, stworzone z myślą o potrzebach naszych klientów.

Lubimy wzywania! Na swoim koncie mamy udział w wielu projektach na terenie całej Polski, w ramach których przygotowane przez nas zabezpieczenia przeciwpożarowe zostały specjalnie zaprojektowane i dostosowane do potrzeb, i wymogów danego obiektu. Tworzymy w oparciu o dostępną technologię i własne innowacyjne rozwiązania. Dysponując zakładem produkcyjnym, wykwalifikowaną kadrą inżynierską i działem badań – bezkompromisowo realizujemy każdą wizję.
Bierzemy odpowiedzialność za jakość naszych produktów.

Nasza oferta obejmuje:
- bramy przeciwpożarowe (kurtynowe, przesuwne, rozsuwane, opuszczane, rolowane, rozwierane),
- przeciwpożarowe kurtyny okienne,
- drzwi przeciwpożarowe wahadłowe,
- kurtyny dymowe (ruchome, stałe),
- grodzie przeciwpożarowe,
- bramy teatralne.

Specjaliści doceniają dostarczane przez nas rozwiązania przeciwpożarowe! Nasza innowacyjna brama kurtynowa elastyczna Marc-Ok otrzymała nagrodę w konkursie StolArchi 2019 w kategorii funkcja innowacyjna – tym samym, została uznana przez architektów za najbardziej innowacyjny produkt 2019 roku. Marc-Ok otrzymała również tytuł Laureata w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2019 w kategorii „Przemysł jutra”.
Więcej informacji na stronie:www.malkowski.pl
-------------------------------------------------------------------------------

ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.
ul. Arkońska 6, bud. A2,
80-387 Gdańsk

tel. (+48) 601 692 914

ASSA ABLOY Mercor Doors jest częścią ASSA ABLOY, globalnego lidera w dziedzinie kompleksowych systemów zabezpieczeń budynków, zaangażowanego w spełnianie potrzeb użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i wygody. Obecnie spółka jest wiodącym producentem przeciwpożarowych drzwi stalowych, drewnianych, drzwi i ścianek profilowych, przeciwpożarowych bram i kurtyn oraz oddzieleń bez odporności ogniowej w Polsce.
Mając na uwadze potrzeby rynkowe oraz różnorodność projektów architektonicznych większość asortymentu produkowana jest na indywidualne zamówienie Klienta, który ma możliwość określenia pożądanych cech nabywanego produktu. Wszystkie nasze produkty spełniają rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, co zostało potwierdzone licznymi badaniami, oraz uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami właściwych instytutów badawczych w Polsce, a także w innych krajach Europy
Dodatkowo zapewniamy wszechstronną obsługę - od doradztwa w projektowaniu niekonwencjonalnych, dopasowanych do każdego wnętrza oraz każdego budynku oddzieleń przeciwpożarowych, poprzez produkcję, transport, montaż i kompleksowy serwis.
-------------------------------------------------------------------------------
GLOBAL SYSTEM sp. z o.o.
Brzezna 495
33-386 Podegrodzie
Tel. 48 18 440 75 52
biuro@globalsystem.com.pl
www.globalsystem.com.pl

Firma GLOBAL SYSTEM jest wiodącym producentem bram przeciwpożarowych oraz systemów przeładunkowych. Główny produktem oferowanym przez firmę są bramy przeciwpożarowe:
* rolowane,
* przesuwne,
* opuszczane,
które w przypadku pojawienia się ognia wydzielają strefy pożarowe, zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się wewnątrz budynku. Natomiast kurtyny dymowe oferowane przez GLOBAL SYSTEM wydzielają strefy dymowe, których podstawowym zadaniem jest ukierunkowanie dymu do określonego miejsca.

Kolejną grupą produktową są systemy przeładunkowe, w których skład wchodzą:
- elektrohydrauliczne rampy przeładunkowe z wargą na zawiasie oraz wargą wysuwną
- uszczelnienia przeładunkowe
- dostawiane stanowiska przeładunkowe
- mostki przeładunkowe
oraz pełny asortyment akcesoriów wykorzystywanych w technice przeładunku.

Oferta firmy obejmuje również: bramy przemysłowe segmentowe i rolowane oraz bramy szybkobieżne.
Dzięki prawie dwudziestoletniemu doświadczeniu firmy w sprzedaży bram przeciwpożarowych oraz systemów przeładunkowych jesteśmy w stanie dostarczyć do klienta kompleksowe rozwiązania, pozwalające na wyposażenie budynku produktami od jednego dostawcy. Dodatkowo firma zapewnia profesjonalny montaż swoich produktów. Dostarczane produkty oraz urządzenia są projektowane z uwzględnieniem najwyższych standardów oraz norm bezpieczeństwa CE. Od początku działalności firma stawia na innowacyjność oraz jak najwyższą jakość produktów, dlatego produkty doceniane są już nie tylko w Polsce, ale również na Świecie.

Zawsze służymy profesjonalnym  i kompleksowym  doradztwem technicznym już od fazy projektu aż do realizacji.
Zapraszamy do kontaktu: biuro@globalsystem.com.pl
-------------------------------------------------------------------------------


SOLAREDGE TECHNOLOGIES (POLAND)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

SolarEdge jest światowym liderem w dziedzinie inteligentnej technologii energetycznej. Wykorzystując światowej klasy możliwości inżynieryjne i nieustannie koncentrując się na innowacjach, SolarEdge tworzy inteligentne rozwiązania energetyczne, które zasilają nasze życie i napędzają przyszłe postępy. SolarEdge opracował inteligentne rozwiązanie falowników, które zmieniło sposób wytwarzania i zarządzania energią w systemach fotowoltaicznych (PV). SolarEdge maksymalizując wytwarzanie energii przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii wytwarzanej przez system PV. Kontynuując rozwój inteligentnej energii, SolarEdge zajmuje się szeroką gamą segmentów rynku energii poprzez rozwiązania PV, pamięci masowej, ładowania akumulatorów elektronicznych, UPS i usług sieciowych.
-------------------------------------------------------------------------------
DEKK FIRE SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Dawidowska 23
05-500 Zamienie
Tel.: + 48 22 244 22 00
Fax: + 48 22 244 22 01
e-mail: info@dekk.pl
www.dekk.pl

Profilem działalności DEKK jest projektowanie, dostawy, montaż, serwis, badania, audyty:
- stałych urządzeń gaśniczych gazowych,
- stałych urządzeń gaśniczych wodnych,
- systemów sygnalizacji pożaru wraz z systemami wczesnej detekcji,
- dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),
- systemów oddymiających,
- systemów kontroli dostępu, CCTV i SSWiN.

Działalność spółki zaowocowała zrealizowaniem wielu instalacji systemów gaśniczych gazowych, tryskaczowych oraz ppoż., między innymi dla takich Generalnych Wykonawców jak Hochtief, Warbud, Budimex, Strabag, PORR oraz Integratorów systemów: Atende, Siemens, Fast Group, FIMA, jak również klientów końcowych PKO BP, Deutsche Bank, AKZO Nobel Pilawa, ATM,Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, IPN, T-Mobile, Raiffeisen Bank, ABN Amro, Kronospan, Royal, Uniwersytet Jagielloński, L’Oreal, Dr Oetker, AGORA, Browary Tyskie, Goodman, Genpact, Saturn, Lech, ICI Polska, Grupa INCO, Dobroplast, Accelor Mittal, Delphi, Valeo i wielu innych przedstawionych w naszej liście referencyjnej.

W chwili obecnej spółka posiada prawie 50 pracowników kadry technicznej w działach projektowych, realizacyjnych, serwisowych i badawczych oraz ok 20 pracowników fizycznych w zakładzie prefabrykacji, który powstał w roku 2015 na potrzeby własnych projektów oraz klientów zewnętrznych w Polsce i za granicą.

Wybrani pracownicy spółki (inżynierowie i technicy) posiadają szkolenia wyma gane w branży ppoż., uprawnienia UDT, NFPA, szkolenia autoryzacyjne producentów systemów realizowane w Polsce i za granicą, uprawnienia budowlane, szkolenia CNBOP.  Jako wieloletni doświadczeni inżynierowie,sami prowadzimy warsztaty szkolenia dla młodych kadr we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym w Józefowie, pod przewodnictwem CNBOP. Firma jest członkiem National Fire ProtectionAssociation.

Jako zespół podejmujemy się często bardzo często prestiżowych, innowacyjnych i trudnych tematów projektowych, które prowadzimy od etapu koncepcji do montażu i uruchomienia.
Zaliczyć do nich możemy chociażby:
 • Ochrona ppoż. spalarni śmieci - polegający na zabezpieczeniu obszaru bunkra o powierzchni ok 400 m2 systemem gaszenia pianą, uruchamianą i sterowaną automatycznie za pomocą kamer termowizyjnych,
 • Zabezpieczenie sortowni - polegający na ochronie systemem sygnalizacji pożaru opartymna detektorach zasysających z przedmuchem oraz kamerami na podczerwień,
 •  Projekt detekcji pożaru, sterowania i gaszenia kilku budynków Data center, w których znajdują się wrażliwe pomieszczenia serwerowni. Projekt i realizacja obejmuje współpracę zwizualizowanych systemów ppoż. i stałych urządzeń gaśniczych, uruchamianych z systemów wczesnej detekcji pożaru w około 60 strefach gaśniczych. Współpraca tych systemów z innymi systemami bezpieczeństwa sprawia, że systemy te należą do jednych znajnowocześniejszych w kraju i na świecie,
 • Pierwsze w Europie zabezpieczenie systemem detekcji pożaru i systemem gaszenia ruchomych i wiszących ok 40 m nad murawą ekranów LED na Stadionie Narodowym. System ten wymagał układu dogaszającego, który konieczny jest z uwagi na ruchomy dach nad stadionem,
 • Zabezpieczenie komory silników specjalnych pojazdów szynowych przy pomocy indywidualnie zaprojektowanego i wyprodukowanego systemu na mgłę wodną z dodatkami antykrzepliwymi,
 • Projekt oraz montaż instalacji tryskaczy magazynowych podstropowych K-480 w magazynach Spedigrop o wys. 16,6 m – jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która zastosowała takie rozwiązanie rezygnując z dodatkowej instalacji międzyregałowej. Efekt: optymalizacja kosztów inwestycji, lepsze wykorzystanie przestrzeni do składowania towaru, możliwość dowolnej aranżacji regałów w magazynie,
 • Projekt oraz montaż instalacji tryskaczowej największego centrum logistycznego w Przytocznej w woj. Lubuskim – łączna powierzchnia inwestycji – 110 600 m2 . Do instalacji wykorzystano 14 000 tryskaczy ESFR K-360 (42 sekcje) oraz 44 000 metrów rur. Obecnie prowadzimy prace nad kolejnym etapem montażu instalacji tryskaczowej na antresolach, zlokalizowanych wewnątrz obiektu, gdzie zostanie zamontowanych 7500 tryskaczy oraz ponad 22 000 metrów rur,
 • I wielu innych których nie sposób tu wymienić.
Posiadamy podpisane stosowne umowy dystrybucyjne i uzgodnione warunki zakupu z czołowymi producentami urządzeń wykorzystywanych w realizowanych przez nas instalacjach i systemach. Dokładamy wszelkiej staranności, aby zaprojektowane i wykonane przez nas instalacje przeciwpożarowe cieszyły się uznaniem naszych Klientów i zachęcały do współpracy przy kolejnych projektach i realizacjach
-------------------------------------------------------------------------------
ALUPROF S.A.
Centrala, Zakład w Bielsku-Białej:
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. +48 33 81 95 300, fax. +48 33 82 20 512
Zakład w Opolu:
ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole, Polska
tel. +48 77 40 00 000, fax. +48 77 40 00 006
Zakład w Goleszowie:
ul. Przemysłowa 10, 43-440 Goleszów, Polska
tel. +48 33 48 32 010, fax. +48 33 85 66 552 

Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA – notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w ponad 50 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki . Dzięki ponad 70 letniemu doświadczeniu firma Aluprof SA posiada ponad 1900 stałych klientów.
-------------------------------------------------------------------------------
SMA Solar Technology AG
SMA Magnetics sp.z o.o
.

ul. Komandosów 3/1
32-085 Modlniczka
www.sma-solar.pl
info@sma-solar.pl
rafal.koziel@sma-magnetics.com
tel. +48 881 979 158

SMA jest jednym ze światowych liderów w zakresie dostarczania systemów fotowoltaicznych. Falowniki o szerokich możliwościach i zakresie mocy: do zastosowań w domach, zakładach przemysłowych jak i również falowniki centralne zintegrowane ze stacjami SN dla największych instalacji. Dostawca zaawansowanych rozwiązań związanych z magazynowaniem energii, dostarczaniem usług sieciowych, ładowaniem samochodów elektrycznych oraz kompletnych systemów zarządzania energią.  Zatrudniamy ponad 4000 pracowników, jesteśmy obecni na rynku zielonej energii od ponad 40 lat. Jesteśmy pionierem wielu rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczne i stabilne systemy odnawialnych źródeł energii, stosowane na całym świecie od wielu lat. Firma o kapitale europejskim, posiadamy zakłady produkcyjne i centra inżynieryjne w Niemczech i w Polsce.
-------------------------------------------------------------------------------
Centrum Dozoru Systemów Pożarowych Sp. z o.o.
ul. Gen A.E. Fieldorfa „Nila” 13
07- 410 Ostrołęka


tel. (29) 760-92-85
fax (29) 760-92-86
e-mail :
cdsp@cdsp.ostroleka.pl
www.cdsp.ostroleka.pl

Centrum Dozoru Systemów Pożarowych Sp. z o.o. w Ostrołęce (CDSP) jako jedna z kluczowych  firm zajmujących się monitoringiem pożarowym posiada stacje bazowe zlokalizowane w ponad 70 komendach Państwowej Straży Pożarnej, rozsianych po całym kraju.
Spółka od wielu lat z powodzeniem zajmuje się też projektowaniem i realizacją pod klucz systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w przemyśle, przede wszystkim papierniczym i elektroenergetycznym. Stosujemy wysokie standardy jakości w zakresie świadczonych usług, potwierdzane rokrocznie od wielu lat certyfikatami ISO 9001, a także standardy VdS w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów sygnalizacji pożarowej.
Spółka nieustannie poszukuje nowych dróg rozwoju. Wspiera startupy z różnych branż, inwestując swój kapitał w ich rozwój.
-------------------------------------------------------------------------------

Zobacz również: