Jesteś tu » SITP » VIII Międzynarodowa Konferencja POŻARY WEWNĘTRZNE w Olsztynie
VIII Międzynarodowa Konferencja POŻARY WEWNĘTRZNE w Olsztynie
W dniach 4-5 października 2021 roku, pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie, wspólnie z Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Olsztynie organizują kolejną edycję popularnej i cieszącej się dużym zainteresowaniem konferencji nt.

     VIII Międzynarodowa Konferencja „Pożary Wewnętrzne”
     
Konferencja odbędzie się w Hotelu Omega w Olsztynie, przy ul. Sielskiej 4A.

Podczas tegorocznej konferencji jednym z głównych wątków przedsięwzięcia jest specyfika działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów garaży. Tematyka wygłaszanych referatów i ćwiczeń pokazowych związana będzie ponadto ze sposobem prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych przez strażaków ratowników podczas zdarzeń związanych z pojazdami napędzanymi paliwami alternatywnymi. Przedmiotem rozważań będą również nowe technologie dotyczące instalacji fotowoltaicznych i magazynowania energii oraz związane z tym zagrożenia pożarowe.
Udział w konferencji na pewno będzie stanowić cenne doświadczenie w realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym z tematyką operacyjną, szkoleniową i kontrolno-rozpoznawczą, a przede wszystkim prowadzeniem działań gaśniczych. Będzie też unikalną okazją do wysłuchania i obserwacji najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych przez grono ekspertów uznawanych za autorytety na arenie międzynarodowej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. W tym celu należy przesłać wypełnione karty uczestnictwa. 
Każdy uczestnik konferencji ma zapewnione:
- udział w wykładach w I i II dniu konferencji,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie w trakcie I i II dnia konferencji,
- nocleg w hotelu Omega z dnia 4 na 05.10.2021 r.
- bezpłatny parking przy hotelu. 

Bieżące informacje o Konferencji znajdują się na stronie internetowej Oddziału www.sitpolsztyn.pl

W załączeniu przedkładamy kartę zgłoszenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz program konferencji.

Organizatorzy

karta zgłoszenia i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
karta zgłoszenia i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
program Konferencji
program Konferencji