Jesteś tu » SITP » Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2019 roku
Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2019 roku
Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP na 2019 r. jest tworzony na bazie informacji otrzymywanych z oddziałów SITP.

I kwartał

14 luty. Konferencja krajowa w Poznaniu "Ocieplenie elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe". Konferencja towarzyszy imprezom targowym MTP - BUDMA w dniach 12-15 lutego
Organizatorzy: Wielkopolski Oddział SITP, KW PSP w Poznaniu

15 luty. Konferencja regionalna w Kielcach "Bierne systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego na przykładzie produktów Firmy KNAUF"
Organizator:  Świętokrzyski Oddział SITP

19 marca. V Seminarium krajowe "Rozwiązywanie trudnych problemów ochrony przeciwpożarowej"
Organizator: Koło SITP przy KG PSP, Zarząd Oddziału Stołecznego SITP

28-31 marca. Seminarium międzynarodowe "Ochrona Przeciwpożarowa - Zakopane Wiosna 2019"
Organizatorzy: Oddział Śląski SITP, KW PSP w Katowicach

I kwartał. Konferencja regionalna "Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych w obiektach budowlanych" 
Organizator: Oddział Zachodniopomorski SITP

II kwartał

kwiecień. Konferencja regionalna we Wrocławiu"Nowelizacja warunków techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej"
Organizatorzy: Dolnośląski Oddział SITP, KW PSP I KM PSP we Wrocławiu

22-23 maja. III Ogólnopolskie Seminarium - Warsztaty Projektowe - Forum Wystawców "Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej" -  w gmachu NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5
Organizatorzy: Zarząd Główny SITP i Izba Rzeczoznawców SITP

30 maja. IV Konferencja szkpleniowa krajowa w Gdańsku "Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków"
Organizatorzy: Oddział Gdański SITP , Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku

7 czerwca. Konferencja krajowa w Kielcach "Bezpieczeństwo pożarowe budynków"
Organizator: Świętokrzyski Oddział SITP

13-14 czerwca. Konferencja krajowa w Trzebawiu k/Poznania "ATEX w praktyce eksploatacyjnej"
Organizator: Ośrodek Certyfikacji SITP w Poznaniu

czerwiec. Warsztaty regionalne "Wymagania przeciwpożarowe dla składowisk odpadów"
Organizatorzy: Oddział SITP w Koninie, KM PSP w Koninie

III kwartał

wrzesień. Konferencja międzynarodowa "Pożary wewnętrzne" w Olsztynie.
Organizatorzy: Oddział SITP w Olsztynie; współorganizator: KW PSP w Olsztynie

IV kwartał

10-12 października. Seminarium międzynarodowe "Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie" -  w Zakopanem
Organizatorzy: Oddział Małopolski SITP, Izba Rzeczoznawców SITP

15 października. Konferencja regionalna w Starachowicach "Stosowanie izolacji budowlanych ze względu na bezpieczeństwo pożarowe"
Organizator: Świętokrzyski Oddział SITP

ok. 16 października. Konferencja krajowa w Poznaniu (na razie brak tematu wiodącego konferencji), towarzysząca imprezom targowym MTP - POL-EKO-SYSTEM w dniach 15-17 października
Organizatorzy: Wielkopolski Oddział SITP, KW PSP w Poznaniu

październik. Warsztaty regionalne "Ochrona Przeciwpożarowa w praktyce"
Organizatorzy: Oddział SITP w Koninie, KM PSP w Koninie

październik. Konferencja regionalna w Kołobrzegu "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów hotelowych i zamieszkania zbiorowego"
Organizator: Koło SITP w Kołobrzegu 

22 listopada. Konferencja regionalna w Kielcach "Stosowanie oświetlenia awaryjnego w obiektach budowlanych"
Organizator: Świętokrzyski Oddział SITP

listopad.  Warsztaty regionalne "Bezpieczeństwo pożarowe"  - w Sosnówce    
Organizatorzy: Koło SITP w Legnicy, Oddział Śląski SITP

IV kwartał.. Sympozjum krajowe we Wrocławiu "PZT - projekty, uzgodnienia, warunki ochrony przeciwpożarowej"
Organizatorzy: Dolnośląski Oddział SITP, KW PSP I KM PSP we Wrocławiu, Izba Architektów

IV kwartał. Konferencja regionalna w Świnoujściu "Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w kompetencjach organów administracji architektoniczno-budowlanej"
Organizator: Zachodniopomorski Oddział SITP; współorganizatorzy: Nadzór Budowlany, Wydział Architektury

UWAGA: Plan zamierzeń naukowo-technicznych będzie sukcesywnie uzupełniany i aktualizowany według informacji otrzymywanych z Oddziałów. Prosimy organizatorów o uzupełnianie tematów wiodących konferencji w miarę ich uszczegóławiania i a także terminów konferencji.  Prosimy również organizatorów o zamieszczanie na naszej stronie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (wzorem lat ubiegłych) szczegółowych komunikatów  o większych sympozjach, seminariach itp. zamierzeniach.

Odsyłacze do stron Oddziałów znajdują się na stronie "Oddziały SITP" naszego serwisu.