Jesteś tu » SITP » Konferencja w Poznaniu NOWE WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE W GOSPODARCE ODPADAMI
Konferencja w Poznaniu NOWE WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE W GOSPODARCE ODPADAMI
       Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu po raz 12-ty organizują konferencję techniczną podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, tym razem n.t.

     Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami
 
Termin konferencji: 10 października 2019 r. w godzinach 11.00 – 15.00.
Miejsce: teren MTP w Poznaniu, ul. Głogowska 14, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, pawilon 7, sala E-F, Antresola.

    Program konferencji
  1. Klasyfikacja odpadów ze względu na palność i wzajemne reakcje. Właściwości chemiczne i fizyczne  odpadów i zagrożenia, jakie mogą one powodować - dr Agnieszka Gajek – Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
  2.  Pożary miejsc składowania i magazynowania odpadów – zagrożenia dla zdrowia, mienia i środowiska - mł. bryg. Tomasz Daszkiewicz – SITP O/Wlkp w Poznaniu.
  3. Zmiany w ustawie o odpadach i ich funkcjonowanie w ostatnim roku - st. kpt. Marek Piekutowski – naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, bryg. Daniel Kuchowicz – główny specjalista w KW PSP w Poznaniu.
  4. Gemos jako system bezpieczeństwa pożarowego w zakładach gospodarki odpadami. Doświadczenia, kierunki modernizacji na przykładzie obiektu MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach.
  5. Operaty przeciwpożarowe – opracowywanie, uzgadnianie, czynności kontrolne - st. kpt. Bartosz Kozłowski - naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, kpt. Aleksandra Guzik – starszy specjalista w KM PSP w Poznaniu.
  6. Nowe rozporządzenie dotyczące wymagań przeciwpożarowych dla miejsc wytwarzania i magazynowania odpadów – praktyczne aspekty stosowania przepisów.
Zapraszamy do udziału w konferencji
.
Więcej informacji i zgłoszenia poprzez formularz zamieszczone są na stronie: www.sitp.poznan.pl 
Każda zgłoszona osoba otrzyma drogą elektroniczną bilet wstępu na targi POL-ECO SYSTEM.