Jesteś tu » SITP » IV Ogólnopolskie Seminarium w Warszawie nt. DEKLAROWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
IV Ogólnopolskie Seminarium w Warszawie nt. DEKLAROWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa  zapraszają na IV Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe nt.

DEKLAROWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH.
 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

które odbędzie się w systemie hybrydowym (stacjonarnie w Domu Technika - ul. czackiego 3/5 oraz online na platformie VMS) w dniach 24 i 25 października 2022 r.

Genezą Seminarium były sygnalizowane problemy, które można ująć w stawianym pytaniu: „Czy na podstawie przedstawionych (otrzymanych od Wykonawcy) dokumentów można zastosować konkretny wyrób budowlany w projektowanym lub realizowanym obiekcie budowlanym?”.Mimo, że podstawowe akty prawne, jakimi są rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, dające odpowiedź na powyższe pytanie funkcjonują już wiele lat, to dla wielu uczestników procesu budowlanego istnieje trudność z poprawną weryfikacją przedstawionych dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu.

Seminarium Szkoleniowe „Deklarowanie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Bezpieczeństwo pożarowe” skierowane jest przede wszystkim do uczestników procesu budowlanego – projektantów, architektów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, osób nadzorujących procesy budowlane, kierowników budów i robót, wykonawców robót budowlanych, służb inwestorskich, organów rozstrzygających spory i inspektorów nadzoru budowlanego.

Wiedza, którą zamierzamy przekazać, jest niezbędna funkcjonariuszom pionu kontrolno- rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcom do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcom budowlanym oraz innym osobom, zajmującym się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków i budowli, a także przedstawicielom firm działających w tej dziedzinie.

Szczegółowe informacje dot. warunków uczestnictwa, rejestracji i programu zawarte są w załączonym folderze informacyjnym oraz na stronie internetowej www.seminarium.sitp.org.pl

folder o Seminarium
folder o Seminarium