Jesteś tu » SITP » II Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe SITP/CNBOP-PIB Online 2021 dot. DSO
II Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe SITP/CNBOP-PIB Online 2021 dot. DSO
Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wspólnie z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy zapraszają na drugie ogólnopolskie seminarium szkoleniowe n.t.

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, URUCHAMIANIA,
OBSŁUGI I KONSERWACJI DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH


Zawartość merytoryczna seminarium oparta została na opracowanych i wydanych wspólnie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy Wytycznych Projektowania, Instalowania, Uruchamiania i Konserwacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych SITP WP-04:2021 / CNBOP-PIB W-0004:2021.
Seminarium przeprowadzone zostanie w formie online w dniach 18 i 25 maja 2021 r. na profesjonalnej platformie internetowej Virtual Meeting System (VMS) SITP.
Informacje w sprawie seminarium zamieszczane są na stronach internetowych www.sitp.home.pl i www.cnbop.pl Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na platformie seminaryjnej SITP www.seminarium.sitp.org.pl
Przedkładamy je również w folderze w załączeniuInformacja o II Ogólnopolskim Seminarium SITP/CNBOP-PIB
Informacja o II Ogólnopolskim Seminarium SITP/CNBOP-PIB